POTOPIRE

FJHD

Prin altare afumate

Plouă cu anafură

Se îneacă parfumate

Lumânări de papură

 

În credință destrămate

- fumul ca o ștergură -

Flăcările 'mbălsămate

Le-a cernit cu negură

 

De-ntuneric blestemate

Rând pe rând își scutură

Preotese miresmate

Hainele de purpură

 

Plâng icoane înrâmate

Într-o lume singură,

Și-n biserici dărâmate

Dumnezeu se-nfrigură...

Rodica Rădița Răpeanu

Tags

Featured