IN MEMORIAM – ASPAZIA PETRESCU

sgfcgdgh

Am fost arestată în planul general, acela de a-mi fi  distrus viitorul. Ca să distrugi viitorul trebuia să alegi din această viitorime exact acel segment care-ți este refractar. Ori cel mai refractar bolșevismului era legionarismul. Atât de refractar, că din această nevoie se născuse, din lupta împotriva bolșevismului. Codreanu spunea: „Cine este acela care să-și imagineze că dacă va veni peste noi bolșevismul vom scăpa nesatanizați?” . El a văzut clar ce se întâmplă și a pregătit un tineret capabil să reziste acestei influențe satanice. (...)

N-au avut împotriva noastră nici un document de a ne condamna, nici o activitate. (...) Au spus că suntem vânduți imperialismului străin, că suntem o facțiune paramilitară de tip fascist, cum să spun, lucruri din astea, care practic nu condamnă, nu e ceva, un delict cu care să poți să condamni pe cineva. Și încă așa cum au condamnat ei la ani foarte grei de închisoare și mai ales la regimul pe care l-au introdus... Pentru că deviza sub care noi am fost condamnați și care era și afișată cu litere mari prin toate închisorile și prin toate securitățile era “Să zdrobim fără cruțare!” . Ăsta era îndemnul și lozinca. (...)

La Nuremberg au fost oameni din vechea gardă legionară care au prezentat toată documentația cu privire la crezul și la activitatea acestei Mișcări. Și acolo, la Nuremberg, unde a fost duritatea care se cunoaște și unde lucrurile au fost judecate cu o asprime nemaipomenită, Legiunea a fost exonerată. (...)

În primul rând a fost politica comunistă de a discredita cu orice preț. Și cum a răsturnat toată istoria, tot adevărul istoric l-a răsturnat și pe acesta cu atât mai mult. Pentru că într-adevăr, Mișcarea Legionară este anticomunistă, nu poate nimeni nega lucrul ăsta și noi cu atât mai puțin. Deci a fost înfeudată concepția asta, că au fost niște derbedei, niște bandiți, niște golani, vezi tot tacâmul (...) Au rămas cu convingerea asta. Cum au rămas cu convingerea - de pildă - că „mistic” înseamnă un om întunecat la minte, un habotnic, un om care e fanatizat și așa mai departe, și nu ceea ce a explicat Nichifor Crainic prin „teologia mistică”, faptul că înseamnă de fapt misticismul.

Deci, vedeți, așa cum a putut fi deturnată o idee, un cuvânt - uitați-vă cuvântul „ecumenist”, cum este deturnat în sensul lui, așa cum au deturnat sensuri de cuvinte, așa au deturnat și sensul istoriei și așa au deturnat adevărul istoric.(...)

Noi ne-am obișnuit, „ca țiganul cu scânteile”, cu insultele și injuriile și cele ce se pot spune. Ceea ce pot eu să vă spun, este că noi ne străduim în cercul nostru să lămurim cât se poate problemele. Cine vrea să ne asculte, bine, cine nu, nu. Noi nu facem polemică, noi am primit o educație în sensul ăsta. Și Căpitanul spunea: legionarul nu polemizează, legionarul spune ce crede și cu asta basta, punct!

Deci noi nu ne vom certa pe cinstea noastră, pe onoarea noastră. Ea se dovedește prin fapte, ea se arată, ea se luminează. Cine are ochi de văzut, vede și cine are urechi de auzit, aude. De pildă, lumea vede că toată suferința din închisorile comuniste n-a fost o autodistrugere, cum reprezintă ăștia fenomenul de la Pitești, de pildă, ci a fost într-adevăr, un martiraj, o mucenicie. Și post-mortem, mucenicii se comportă ca niște mucenici, ca niște martiri. Deci faptele vorbesc și faptele sunt în favoarea noastră. Cum spunea Ionel Moța „mai bun martor decât propria noastră cenușa, nu avem!”

ASPAZIA OTEL PETRESCU

Featured